Jak reklamovat služby

Už jste se setkali s výpadky internetu. Nefunguje vám kabelová televize či pevná linka nebo nemůžete kvůli nekvalitním poskytovateli internetového připojení plnit své pracovní či školní povinnosti? Řekneme si co lze v takové situaci dělat. 

Kde máte služby reklamovat 

Služby se dají reklamovat přímo poskytovatele nebo operátora – recenze firem. Učinit tak můžete přes telefon, e-mailem, prostřednictvím formuláře na webových stránkách operátora nebo písemně. Pokud se chcete vyhnout čekání na zákaznické lince operátora, tak je lepší  provést reklamaci písemně. Zároveň tím získáte i písemné potvrzení o uplatnění své reklamace. Kdyby vám operátor reklamaci zamítnul či řádně včas nevyřídil, bude se vám písemný důkaz hodit při domáhání se ochrany u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Nevyhoví-li operátor vaší reklamaci, můžete totiž podat u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Učinit tak je, ale nutno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace ze strany operátora nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení.

Vznikla vám újma nebo škoda 

Je dobré vědět, že operátor nemá povinnost nahradit vám újmu, která vám byla způsobena neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby elektronických komunikací. V případě uznání reklamace musí operátor – hodnocení firem odstranit závady a přiměřeně snížit cenu (poskytnout slevu). Další variantou může být také dohoda a operátorem na zajištění poskytnutí služby náhradním způsobem. Náhrady škody vzniklé v důsledku přerušení služby se ale nedomůžete, jelikož takovou povinnost operátor ze zákona bohužel nemá.

Firmě můžete snadno přidat recenzi pomocí moderního hodnotícího portálu Aplikant.cz. Hodnotící portál provozuje významný tuzemský developer e-commerce aplikací společnost 123jobs Media a umožňuje uživatelům vkládat recenze a hodnocení bez nutnosti registrace.