Výnosy penzijních fondů

Patříte-li k těm, kteří jsou vlastníky starší verze penzijního připojištění, s rokem 2014 se pro vás nic podstatného nemění.  Výnosy z těchto fondů se pohybovat i nadále mezi jedním a dvěma procentními body. Ovšem ti, kteří si své penzijní připojištění zařídili až v roce 2013 si možná budou ťukat na hlavu, proč nezvolili jednu ze dvou nových firem na trhu.

Tyto nové smlouvy se týkají tzv. účastnických fondů v třetím pilíři důchodového systému. Většina společností na trhu hlásí budoucí výnosy také v rozmezí jednoho až dvou procent. Dvě nové společnosti na trhu se však zatím pohybují vysoko nad ostatními a tedy i nad celkovým průměrem. Jsou to akciový fond Conseq a růstový fond od společnosti Reiffeisen. Akciový fond Conseq se v této chvíli nachází na úrovni dvaceti forem, akciový fond Reiffeisen dosahuje až jedenácti procent.  Velmi daleko za těmito novými společnostmi se krčí poměrně dynamický a vyvážený fond od Penzijní společnosti České spořitelny, který slibuje výnosy kolem tří a půl procenta.

Současná situace v penzijním připojištění

Nová pravidla penzijního připojištění vstoupila v platnost v roce 2013. Čísla, která jsou zatím k dispozici naznačují, že výnosy fondů se budou pohybovat kolem dvou procent. Nebude vůbec záležet na tom, zda lidé investovali konzervativně, nebo spíše odvážně. U odvážné investice by sice měly být výnosy větší, na druhou stranu zase hrozí větší riziko ztráty. Důvodem pro tento jen nepatrný rozdíl je malý zájem o novinku, což blízce souvisí s menším objemem spravovaných financí.  S omezenějšími financemi musí penzijní společnosti mnohem delší dobu zůstávat v přechodné investiční strategii, což znamená, že finance déle leží bez ladu a skladu na běžných účtech, termínovaných vkladech nebo dluhopisech. Je možné říct, že investování ve všech fondech je převážně podobné s výnosy kolem dvou procent. V následujícím roce pak dojde k výraznější stratifikaci v závislosti na posilování akciové a dluhopisové složky portfolia fondu.

Intervence české národní banky

Je jasně patrné, že menší objem financí je pro společnosti komplikací.  Ta však zřejmě nebude natolik zásadní, aby novým společnostem zabránila v tom, aby svým klientům nabízela tak vysoká procenta. Z hlediska dostatečné diversifikace portfolia fondu se dají objemy v řádech milionů korun považovat už za dostatečné, i když finančníci by raději viděli mnohem vyšší objemy financí, kdy by mohlo na jejich strategiích spolupracovat více účastníků penzijního spoření. Zhodnocení růstového účastnického fondu společnosti Raiffeisen, jež v současnosti přesahuje oněch jedenáct procent, bylo zásadně ovlivněno hlavně vhodných načasováním prvotního zainvestování svěřených financí. K tomuto kroku došlo v první polovině října, v době, kdy došlo k úpravě akciových trhů. Od té doby stačily penzijní fondy stoupnout o jednotky až desítky procent.

Zapomenout ovšem nesmíme ani na výrazný faktor, kterým je listopadová měnová intervence České národní banky.  Ti, co čekávali oslabení koruny směrem k euru, měli pravdu.  Ve většině fondů mohou mít některé společnosti zastoupenou také aktivitu v cizí měně, což v takovém případě znamená zajímavé fakty. Jedním z nich je i to, že jejich hodnota v korunách po intervenci České národní banky prudce vzrostla. Ve strategii fondu se díky tomu společnosti musí zaměřit na růstové regiony. Velice pozitivně hodnotí intervence České národní banky i společnost Conseq, která vyhlašuje, že intervence měla vliv na nárůst více než pěti procent.

Dá se čekat oživení trhu?

Současné výnosy jsou na první oohled docela zajímavé. Jen stěží však z nich lze odhadovat, jaký bude další vývoj trhu. Akciové trhy totiž často kolísají a mění své hodnoty a za pár měsíců se může mluvit o úplně jiných hodnotách. Otázkou zůstává hlavně to, zda mezi oběma nováčky a zbytkem trhu zůstane i nadále takový propastný rozdíl či zda toho společnosti dovedou využít pro zisk nových klientů. Zde se nedá tvrdit vůbec nic, protože některé podílové fondy v porovnání s konkurencí nabízely zajímavé procentní body, nicméně zájem veřejnosti o přestup z transformovaných do účastnických fondů byl stále relativně nízký. Hledáte-li pro to důvodu, zde je jich hned několik. Za prvé to mohou být mýty o výhodnosti penzijního připojištění dle starších pravidel. Dále například poměrně složitou administrativní stránku věci nebo také nízká hodnota provize finančním poskytovatelům, pro které mnohdy provize vystačí pouze na splacení jejich vlastních nákladů. Následující rok pravděpodobně nebude ve znamení nějakého razantnějšího vývoje. Skutečně velký podíl klientů – kolem pěti milionů – se stále nachází transformovaných fondech. A to je nemalé číslo. Nelze očekávat hromadný úprk klientů z fondu do fondu. Ve větším měřítku rozhodně k takovému přetahování klientů nedojde. Společnosti tak hlavně cílí na ty klienty, kteří ještě na důchod spořit nezačali. Pro mladé lidi může být koneckonců spoření s vyšším výnosem velmi zajímavé.

Pokud se lidé rozhodnou přesunout své naspořené prostředky z transformovaného fondu někam jinam, je nutné očekávat administrativní překážky. Klienti transformovaných fondů můžou totiž nejprve přecházet do doplňkového penzijního spoření u stejné penzijní společnosti a až potom mohou přejít k jiné společnosti. To trvá několik měsíců, což je poměrně velká komplikace, jež odradí velké množství zájemců, takže se nedají čekat žádné závratné přesuny klientů na českém trhu. Větší přesuny se nedají očekávat ani mezi starší verzí a novým třetím pilířem důchodového připojištění. Většina lidí dává přednost konzervativnímu setrvání v transformovaném fondu a jako hlavní důvod se uvádí věková struktura účastníků, dále jejich nechuť k rizikům a hlavně garance každoročního nezáporného zhodnocení, jež jim transformovaný fond nabízí, což by s přechodem do nových účastnických fondů ztratili. Společnost Conseq by mohla ale nabídnout větší aktivitu, neboť v září loňského roku dohodla odkup transformovaného penzijního fondu Aegon se sto tisíci klienty. Společnost se bude snažit přesvědčit klienty, aby se za výhodných podmínek přesunuli do nového účastnického fondu. I tak se ale nedá očekávat, že si společnost udrží své neobvykle vysoké výnosy kolem dvaceti procent každý rok.