Úvěrový registr dlužníků SOLUS

Osoby, které mají potíže se splácením svých finančních závazků jsou uvedeny v registrech dlužníků. Těch existuje celá řada. Jsou ochranou pro věřitele, mohou je upozornit na klienty, kteří nejsou dostatečně bonitní. Jedním z těchto registrů je i SOLUS.

O organizaci SOLUS

Úvěrový registr SOLUS je provozován sdružením právnických osob. Název vznikl ze zkratky pro „Sdružení na Ochranu Leasingu a Úběrů Spotřebitelům“. Do tohoto registru se zaznamenávají nesplněné finanční závazky.

V této organizaci se sdružují bankovní i nebankovní subjekty s různých odvětví. Kromě bank a poskytovatelů půjček z nebankovního sektoru zde nalezneme také mobilní společnosti či dodavatele elektřiny. Cílem organizace je podílet se na odpovědném úvěrování a zároveň tím přispívat také k prevenci předluženosti klientů. Rovněž přispívá ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti. Tím se předchází finančním ztrátám věřitelů.

Společnost SOLUS začala pracovat v roce 1999. Online je SOLUS k dispozici od toku 2004 a o rok později spustila společnost také registry IČ. Postupně dochází k vylepšování systému a k přidávání nových programů.

SOLUS je organizován následovně: Nejvyšším orgánem je členská schůze, dále rady sdružení, které jsou řídícím a statutárním orgánem, výboru, revizora účtů, tajemníka sdružení a pracovních skupin.

Registry SOLUS k nahlédnutí

Společnost SOLUS disponuje šesti registry. Pojďme si je nyní všechny vyjmenovat.

  • Registr FO: Jedná se o registr fyzických osob. Jedná se tzv. negativní registr, který shromažďuje informace o nedodržení smluvních závazků, následkem čehož osoby nedostály svým finančním závazkům.
  • Registr IČ: Podobně jako u Registru FO se jedná o negativní registr. Jsou však do něj zařazovány fyzické osoby, které podnikají a také právnické osoby.
  • Pozitivní registr: Shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a jejich smluvních závazcích. Jedná se klienty, kteří své závazky věřitelům plní. Na základě tohoto registru se posuzuje, zda je klient schopen unést další finanční zatížení.
  • Registr neplatných dokladů: Jde o tzv. pomocnou databázi. Do této databáze je možné online přidat dokument, který byl odcizen. Tento registr eviduje i data uvedená v oficiálním registru neplatných dokladů, který eviduje Ministerstvo vnitra České republiky.
  • Insolvenční registr: Opět jde o další pomocnou databázi v systému SOLUS. Shromažďuje údaje z tzv. ISIR, tedy Insolvenčního rejstříku. Je zde možné ověřit konkrétního klienta a získat k němu podrobnější údaje.
  • Registr třetích stran: Cílem tohoto registru je přispívat ke kultivaci trhů zprostředkovatelů finančních služeb. V tomto registru si mohou členské společnosti vzájemně vyměňovat potřebné informace. Mohou se tak vzájemně informovat o podvodném jednání třetích stran. Mezi ty patří zejména dealeři a jiní zprostředkovatelé.

Služby registru SOLUS

Občan, ať už fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, může požádat o výpis z registru. Na základě výpisu se dozvíte, zda byly vaše údaje předány do některého z registrů.

Ověřování je velmi jednoduché. Fyzická osoba může využít velmi rychlého SMS výpisu, samozřejmě je možné o výpis zažádat v písemné formě. Je však nutné získat kód SIN, což je unikátní osobní kód, který je nutné zadat vždy, když chce osoba zjistit své údaje v registru dlužníků. SIN kód lze získat na základě žádosti.

Kvůli bezpečnosti nelze vyřídit žádost o výpis z registru jinak, než papírovou formou. To zpravidla trvá čtrnáct dní.

Členské společnosti SOLUS

Každý, komu vznikne nesplácený závazek u následujících společností, může mít negativní záznam v rejstříku SOLUS. Jedná se o tyto společnosti:  Axa Czech, Air Bank, Air Telecom, ALD Automotive, Bonerix, mBank S.A., CCS Česká společnost pro platební karty, Centropol Energy, Centropol Telecom, Cetelem ČR, Citibank Europe plc, Click Credit, COFIDIS, Credium, Česká pojišťovna, Českomoravská stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Český Triangl, ČEZ Prodej, ČSOB Leasing, E.ON Česká republika, Equa bank, ESSOX, GE Money Auto, GE Money Bank, Home Credit, Hypoteční banka, IMPULS – Leasign – Austria, Komerční banka, LBBW Bank CZ, MAKRO Cash & Carry ČR, Modrá pyramida stavební spořitelna, Profi Credit Czech, Raiffesisenbank, Raiffeisen stavební spořitelna, RCI Financial Services, RWE Zákaznické služby, sAutoleasing, Telefónica Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, UniCredit Bank Czech Republic, UniCredit Leasing CZ, VB Leasing CZ, VLTAVÍN leas, Vodafone Czech Republic, Zuno Bank AG.

Další registry a seznamy dlužníků

Kromě systému SOLUS jsou na trhu ještě další registry, který pracují podobným způsobem. Jsou to:

  • Centrální registr dlužníků (CERD): Jedná se největší národní a nadnárodní bankovní i nebankovní informační systém. JE ve správě České národní banky.
  • Bankovní registr klientských informací (BRKI): Je to registr, který shromažďuje údaje bankovních společností,
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI): Tento registr se od registru výše uvedeného liší tím, že shromažďuje údaje od nebankovních společností, především leasingových společností.