Geodetické služby s nejmodernější technologií

Máte-li v plánu stavět rodinný dům, nebo provádět rekonstrukci, pak budete potřebovat zaměření pozemku pro následné projekční práce. Když stavíte, budete potřebovat vytyčení stavby, tedy znázornění důležitých bodů. Pokud prodáváte nebo kupujete pozemek, je vhodné jej tzv. vytyčit. Řeč je stále o geodetických pracích, na které je specialistou firma VISIONPLAN-3D. Umí také vypracovat geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí, rozdělení pozemku nebo vyznačení věcného břemene.

To ovšem není všechno, kromě geodetických služeb pro veřejnost, vypracovává VISIONPLAN-3D podklady z geodézie také pro stavební a projekční firmy. Pro podnikatele nabízí laserové skenování pro přesná data o objektu, fotogrammetrii, vytvoření 3D modelů, dokumentaci, zaměření a řadu dalších důležitých činností.

VISIONPLAN vám také usnadní prodej nemovitosti, a to pomocí vypracování virtuální prohlídky interiéru nebo exteriéru. Podívejte se na webové stránky firmy, získáte tak přehled o všech jejích činnostech. A co je příjemné, můžete si sjednat nezávaznou konzultaci zdarma.