Lean Six Sigma

Optimalizace procesů a snižování nákladů se stalo nedílnou součástí většiny podnikových struktur současnosti. Metodika Lean Six Sigma a certifikace zaměstnanců na úrovně Green Belt a Black Belt není už jen výsadou několika vyvolených firem, ale zavedeným standardem nejen výrobních společností, ale i služeb, business center, a státní správy. Metodika je postavena především na statistické analýze naměřených dat.

Největší výhodou metodiky je její univerzálnost a aplikovatelnost na celé spektrum průmyslových odvětví, a také její praktičnost s třicetiletou historií skvělých výsledků v rámci úspory či vyřešení letitých zažitých problémů. Aplikovatelnost metody je možné využít i pro organizační transformace a sní spojené procesní analýzy a optimalizace.

V Lean Six Sigma se využívá metody DMAIC, což je zkratka prvních písmen následujících slov:

Define (Definuj) – definice problému

Measure (Měř) – změření současné situace a zmapování procesů

Analyze (Analyzuj) – v analýza změřených poznatků a určení hypotéz či případných kořenových příčin

Improve (Zlepši) – návrh řešení problému a jeho ověření v praxi

Control (Kontroluj) – udržení a měření navrženého řešení

Česká společnost Lean Six Sigma, s.r.o. vyvinula jediný v českém jazyce dostupný Lean Six Sigma Workbook, který je k dispozici na jejich stránkách a je možné si jej koupit samostatně, či jej využít jako vhodné doplnění ke kurzům Lean Six Sigma, které společnost nabízí, a kde mají její lektoři mnohaleté zkušenosti.

Pracovat efektivně a uspořit výrazné prostředky může proto dnes již takřka každá společnost.  Dříve či později se jistojistě k procesní optimalizaci a šetření nákladů uchýlí většina. Proto nečekejte a aplikujte metodu, co nejdříve.