I mistr tesař se jednou utne

Říká se, spěchej pomalu. Jenže, je to jako házet hrách na stěnu. Rychlá doba si žádá rychlé činy a společenský tlak je vyvíjen na výkon a tempo. Kdo nestíhá, musí z kola ven. Proto si lidé neberou servítky a „jdou takzvaně na doraz, přes mrtvoly“. Jednou se ale i mistr tesař utne, a aby se mrtvola nestala z něho, přispěchá na pomoc dobré pojištění.

Nešťastná náhoda bývá příčinou nejrůznějších nehod, škod na majetku, ale i lidském zdraví. Škodní události jdou do desítek a stovek tisíc korun. Než se člověk naděje a zbaví prvotního šoku, sesypou se na něho účty za způsobenou škodu, nevyjímaje smluví pokuty. Revanšovat se protistraně může viníka finančně zruinovat, pakliže nemá sjednáno pojištění odpovědnosti.

Pojistka proti blbosti

Pojistka se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu. Lidově se jí říká i pojistka „na blbost“, protože lidi chrání před vlastními destruktivními skutky. Pojišťovna ERGO tuto ochranu před vlastní nepozorností, roztržitostí a hloupostí poskytuje ve čtyřech cenových variantách, od 3 do 10 milionů korun.

Krytí celé rodiny

Pojištění má celosvětovou platnost. Vztahuje se na všechny členy společné domácnosti, škodní událost se řeší bez spoluúčasti, což je výhodné zejména v případě, že je způsobená škoda velmi vysoká. Pojištění odpovědnosti si lze sjednat jak samostatně, tak i jako výhodné připojištění k následujícím produktům: pojištění majetku, zdravotní pojištění cizinců nebo pojištění odpovědnosti pilota.

Pokud chcete patřit k těm, kteří budou chráněni při každé příležitosti, ve dnech všedních i slavnostních, neváhejte se pojistit ještě dnes. Nikdy totiž nevíte, co vám přinese následující den. Dobrá pojistka kryje záda, ať jste doma, v práci nebo na výletě. V bezpečí budete vy sami i vaše okolí.