Ručení společníků za dluhy společnosti u různých typů společností

Přemýšlíte, jakou společnost si založit? Která pro Vás bude ta nejlepší. V tomto článku Vám ukážeme, jak je to s ručením společníků u jednotlivých typů společností. Směle do porovnávání!

Ručení představuje povinnost společníků splatit věřitelům společnosti dluhy, na které nestačil majetek společnosti jako takové.

Velmi se liší rozsah ručení u společníků jednotlivých typů společností. Rozsah ručení je proto velmi důležité hledisko, podle kterého byste se měli rozhodovat při volbě formy Vašeho podnikání.

  1. Veřejná obchodní společnost

Největší výhodou veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) je bezesporu její snadné založení a také to, že k jejímu vzniku není potřebný žádný základní kapitál. Nevýhodou je však neomezené ručení společníků, kteří tak mohou být povinni zaplatit částku až do výše svého majetku bez ohledu na hodnotu, kterou sami do společnosti vložili a která měla sloužit k podnikání. Z tohoto důvodu tak nelze doporučit podnikat s v.o.s. v rizikových oblastech.

  1. Komanditní společnost

Svá specifika má komanditní společnost, která kombinuje prvky v.o.s. a s.r.o. Společníci jsou totiž dvojího typu, a to „komplementáři“ a „komanditisté“. Pro komplementáře platí v oblasti ručení to stejné, jako pro společníky v.o.s. – ručí neomezeně celým svým majetkem. Oproti tomu komanditisté, kteří jsou povinni přispět při vzniku společnosti vkladem, ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu, příp. komanditní sumy.

  1. Společnost s ručením omezeným

Má své opodstatnění, proč je společnost s ručením omezeným (s.r.o.) „nejoblíbenější“ a nejčastěji zakládanou obchodní společností. Její výhodou je zanedbatelná minimální výše základního kapitálu a zároveň omezené ručení společníků. Ti ručí společně a nerozdílně do výše celkového nesplaceného vkladu.

  1. Akciová společnost

Založení akciové společnosti (a.s.) je nejsložitější a nejvíce nákladné (minimální výše základního kapitálu činí 2.000.000,- Kč). Věřitelé společnosti však nemohou po akcionářích požadovat splacení dluhu, akcionáři tak téměř vůbec neručí. Výjimku představuje zrušení a.s. s likvidací, kdy akcionáři ručí do výše tzv. podílu na likvidačním zůstatku.

Tyto rady Vám přináší specialista na zakládání společností všeho druhu Companies.cz s.r.o. Víme toho mnohem více, a tak se podívejte na náš web www.companies.cz. Máme sekci s aktualitami, kde píšeme články o všem, co se týká zakládání společností. Poradíme, jak si vybrat jméno firmy či Vám poskytujeme přehled změn provedených novelou zákona. Budeme se na Vás těšit, Vaše Companies.cz s.r.o.