Jak na podporu podnikání od Úřadu práce

Vždycky jste si přáli podnikat, ale zrovna se bohužel nacházíte v nepříznivé životní situaci a přišli jste o zaměstnání? Není potřeba zoufat. Je totiž možné získat příspěvek od Úřadu práce pro začínající podnikatele.

V případě, že máte zajímavý nápad na podnikání, ale schází vám finanční prostředky, je možné požádat o dotaci od státu. Samozřejmě za splnění určitých podmínek. O příspěvek od státu na zahájení podnikání (tzv. příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa) můžete požádat, pokud jste nikdy nepodnikali, nemáte zaměstnání a zároveň jste registrováni na úřadu práce. Tímto příspěvkem se stát snaží motivovat nezaměstnané lidi k tomu, aby začali podnikat.

Tip: Zkuste nový vyhledávač práce Jobsi.cz.

Co se musí dokládat?

Žádost o příspěvek podáváte na úřadu práce, kde jste registrováni. Je nezbytné vyplnit a odevzdat příslušný formulář, tedy Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Formulář je možné osobně vyzvednout na úřadu práce, případně jej lze stáhnout ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Úředníci vám mohou poskytnout všechny důležité informace a také mohou poradit, jak zvýšit své šance na získání dotace. K žádosti je třeba přiložit ekonomickou rozvahu, zpracovaný podnikatelský záměr, doklad, který člověka opravňuje k podnikání ve zvoleném oboru, dále smlouvu o zřízení účtu u peněžní instituce, seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa a také potvrzení o absenci daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům státu.

Nelze vynechat ani další doklady, které vyplývají ze zamýšleného charakteru podnikatelské činnosti a vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti k vykonávání takové činnosti. Rozhdonutí o poskytnutí příspěvků plně záleží na místním úřadu práce. Projekty jsou posuzovány speciálními komisemi. V případě, že se podnikání uchytí, peníze státu není potřeba vracet.

Přístup úřadů práce

Každý region v republice je jiný a má své specifické potřeby a potíže se zaměstnaností. Je potřeba uvažovat nad tím, jaké obory v daném regionu chybí a také je potřeba zhodnotit možnou konkurenci ve vámi zvoleném oboru. Tady je velmi důležitý přístup konkrétního úřadu práce. Nejvyšší šanci na podporu mají řemesla, kterých je u nás nedostatek. Vyšší šance mají lidé, kteří jsou na úřadu práce evidováni již delší dobu a také osoby starší 55 let a mladí nezaměstnaní do 25 let. Vše ostatní je individuální. O přidělení či nepřidělení příspěvku vždy rozhoduje vedení úřadu práce.

Zákon sice nestanovuje žádnou lhůtu, ale rozhodnutí je možné očekávat v řádech týdnů. Pokud žádost úřad práce vyřídí kladně, příspěvek poskytne ve formě  návratného příspěvku, příspěvku na úhradu úroků z úvěrů, jiného účelově určeného příspěvku, nebo částečné či plné úhrady vyplacených platových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. V případě přidělení příspěvku je nutné také očekávat kontrolu, která posoudí, jestli byly prostředky použity dle dohodnutých pravidel.