Malé a střední podniky získají až 4 miliony Kč na marketing

Propracovaný marketing je jedním z důležitých předpokladů úspěšné propagace firem. Malé a střední podniky právě teď mohou získat dotaci v celkové výši až 4 miliony korun pro propagaci na zahraničních veletrzích a výstavách.

O českých malých a středních podnicích nebývá v zahraničí příliš slyšet. Tyto společnosti se většinou snaží soustředit na tuzemský trh, který je však v některých oborech plný konkurence. Možnosti prosadit se na něm jsou velmi omezené. Řešením tak může být expanze podpořená dotací.

Dotace EU na podporu marketingu

Dotace je určená pro malé a střední podniky, které mají již uzavřené alespoň dvě po sobě jdoucí účetní období a zároveň se chtějí prosadit na zahraničních trzích. Takoví žadatelé se mohou těšit na podporu ve výši 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 4 miliony korun na jeden projekt, přičemž finance musí být použity na propagaci na zahraničních výstavách a veletrzích.

Tip! Recenze Kurzy pro radost

Konkrétně jsou podporovány pronájem, zřízení a provoz stánku, grafický návrh a výkresová dokumentace, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím, internetu, montáž a demontáž. V režimu podpory de minimis je dále podporována doprava vystavovaných exponátů do zahraničí a zpět od externího dodavatele, stejně jako marketingové materiály v cizích jazycích.

Dotaci můžete získat i vy

Žádosti o získání dotace EU je možné podávat již nyní, příjem žádostí 15. 1. 2018 a bude probíhat až do 30. 4. 2018. Máte-li o projekt zájem, nezapomeňte včas zpracovat komplexní dokumentaci, která odůvodní požadovanou výši dotace.

Se správným zpracováním projektu a vyřízením všech potřebných záležitostí může pomoci specializovaná společnost, která se zaměřuje na získávání dotací EU pro firmy i orgány státní správy. Máte-li zájem o získání finančních prostředků, kontaktujte specialisty z MIDA Consulting, kteří vám ochotně pomohou s vyřízením všech potřebných záležitostí.